Tạo hình khuông mặt bé

Ba mẹ ơi! Hôm nay con mời Ba Mẹ vào lớp để tham gia tiết học tạo hình “Khuôn Mặt Bé” bằng những nguyên liệu mà con rất thích đó ạ
Đó không chỉ là những chiếc bánh, viên kẹo mà chúng con thường được ăn, mà nó còn là nguyên liệu để học nữa ạ
Qua tiết học này con được cung cấp một số kiến thức như khả năng tưởng tượng, sáng tạo, kỹ năng tạo hình và giúp con thể hiện cảm xúc, biết được các biểu cảm trên khuôn mặt,…
Cùng xem con đã làm nó như thế nào nhé !