MONTESSORI: LĨNH VỰC GIÁC QUAN

Mặc dù không đầy đủ các vị như trong cuộc sống thực tế, nhưng những vị cơ bản trong hoạt động với khay vị giác này đã giúp các bạn nhỏ DolPhin, Pony có thể phân biệt được các vị mặn, vị ngọt, vị chua.