LĨNH VỰC TOÁN HỌC TRONG LỚP HỌC MONTESSORI

Toán học là một khái niệm trừu tượng mà bộ não phải tư duy. Những con số, những công thức tính không tự mình định nghĩa mà đều do trí tuệ con người tạo ra thông qua một quá trình học tập và trải nghiệm lâu dài.
Trẻ bắt đầu tiếp xúc với lĩnh vực Toán học từ khi còn nhỏ. Những câu hỏi đơn giản như “Con bao nhiêu tuổi?”, “Gia đình con có bao nhiêu người?”…cũng đã gián tiếp đưa trẻ đến với Toán học.
Ở bài học hôm nay đã giúp các bạn nhỏ lớp Elephant: Nhận biết được con chữ số và lấy đúng số lượng, Khả năng tư duy và tính tập trung rất cao
Ba mẹ cùng xem lại hình ảnh trong giờ học của các bạn nhé ạ