KỸ NĂNG GỌT CỦ

* Montessori: “Kỹ năng gọt củ”
 – Cắt gọt rau củ là một việc đơn giản mà trẻ có thể làm được
 – Nếu trẻ được dạy cách dử dụng dao, nạo đúng cách thì bé sẽ tránh được những tai nạn này và con có thể giúp mẹ nhiều việc trong bếp
 – Để luyện các kĩ năng sử dụng dao, nạo Ba Mẹ có thể cho Con tập cắt rau củ hoặc trái cây nhé