Khám Phá: Hệ Hô Hấp Trong Cơ Thể Con Người

    Qua tiết học bé sẽ được tìm hiểu thêm về
    Các bộ phận của cơ quan hô hấp.
    Hơi thở giúp con người, động vật duy trì sự sống.

     Ba Mẹ hãy quan sát quá trình con học nhé