HOẠT ĐỘNG: “Ngày phụ nữ Việt Nam 20 – 10” – Bé làm bánh ngũ sắc tặng Mẹ

Diễn ra vào ngày 18/10