Hoạt động làm gốm

Để có những trải nghiệm thú vị với hoạt động làm gốm – không cần phải đi đâu xa, ngay tại trường Úc Châu, các bạn nhỏ cũng có thể khám phá và tận tay tạo ra những sản phẩm thủ công đơn giản.