HỌC Montessori

      Phương pháp giáo dục Montessori là một phương pháp sư phạm giáo dục trẻ em dưới cách học
thông qua các giác quan. Được sáng lập bởi nhà giáo, bác sĩ người Ý Maria Montessori (1870-
1952), hiện nay trên thế giới đã ứng dụng rộng rãi phương pháp Montessori vào chương trình giảng
dạy tại các trường của Mỹ, Anh, Canada, Úc, New Zealand….

      7 LÝ DO TRẺ NÊN HỌC PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC SỚM MONTESSORI
  Trẻ được học theo tốc độ của chính mình
  Trẻ được học cách tập trung chú ý
  Đáp ứng được các cách học khác nhau
  Rèn luyện kỹ năng sống thiết yếu để trở nên chủ động hơn
  Trẻ sẽ trở nên tự lập
  Tại lớp học Montessori, trẻ được học về trật tự
  Trẻ được tôn trọng và đối xử đúng mực