NGÔI TRƯỜNG TÔI CHỌN CHO CON

Qua những trãi nghiệm của con ở trường, mình biết được nhà trường đã làm tốt sứ mệnh của mình khi mang tới cho các con một môi trường học tập hiện tại, thân thiện và cởi mở. Với chương trình học theo phương pháp giáo dục sơm Montessori giúp con thể hiện cá tính riêng, độc lập hơn trong mọi hoạt động, và con có thể phát huy khả năng sáng tạo của riêng mình..