CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN – KỸ NĂNG SỐNG

CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN – KỸ NĂNG SỐNG

 

  Phương pháp dạy học dự án là phương pháp cho trẻ nghiên cứu sâu một đề tài cụ thể. Trong quá trình khám phá, trẻ được tự lên kế hoạch, tự thực hiện và điều hành các hoạt động trải nghiệm của chính mình, giáo viên chỉ có vai trò định hướng, hỗ trợ trẻ trong các hoạt động. Dạy học dự án có mối liên hệ chặt với Chương trình Khung của Bộ GD&ĐT ở các mảng kiến thức và kỹ năng cần đạt trên trẻ ở từng độ tuổi.

 

 

  Dạy học dự án giúp trẻ nghiên cứu sâu theo từng đề tài cụ thể.

 

  Dạy học Dự án là một hình thức dạy học trong đó trẻ đóng vai trò trung tâm, dưới sự giúp đỡ của cô giáo, trẻ tự giải quyết một nhiệm vụ học tập mang tính phức hợp nào đó cả về lý thuyết lẫn thực hành. 

 

  Với phương pháp Dạy học Dự án, giáo viên không còn giữ vai trò chủ đạo mà là người hướng dẫn, giúp đỡ, tạo môi trường, tạo vai trò cho trẻ trong dự án. Theo đó, tính tự lực, tích cực tham gia vào các hoạt động của trẻ được nâng cao; đòi hỏi, khuyến khích và phát triển sự sáng tạo, tính trách nhiệm, kĩ năng làm việc nhóm và đặc biệt phát triển ở trẻ kỹ năng tư duy, giải quyết các vấn đề phức hợp.

 

 

  Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ không phải là việc một sớm một chiều mà là cả một quá trình từ định hướng, củng cố, trau dồi và phát triển. Để có được kết quả tốt nhất trong giáo dục kỹ năng sống cần có sự phối hợp chặt chẽ và khoa học giữa nhà trường và gia đình; giữa giáo viên và phụ huynh.

 

                      ♦  Kỹ năng bảo vệ bản thân.
                      ♦  Kỹ năng tự phụ vụ.
                      ♦  Kỹ năng tự tin trong cuộc sống.
                      ♦  Kỹ năng giao tiếp.
                      ♦  Kỹ năng làm việc nhóm.
                      ♦  Kỹ năng tài chính.
 

   Mục tiêu của việc giáo dục kỹ năng sống

 

     ♦  Giúp trẻ tăng sự tự tin, tự lực, biết làm một số việc đơn giản, thực hiện những quy tắc an toàn thông thường.
     ♦  Hình thành và phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết: thể hiện sự hợp tác, chia sẻ, kiên trì, tình cảm.
     ♦  Hình thành các kỹ năng ứng xử phù hợp với cộng đồng, gia đình, bạn bè.
     ♦  Giúp trẻ hiểu được giá trị của sức lao động, giá trị của đồng tiền.
     ♦  Tăng cường kỹ năng giao tiếp, hợp tác.
 

   Giáo dục kỹ năng sống toàn diện cho trẻ không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Kỹ năng sống chính là nền tảng giúp trẻ tự tin trong cuộc sống, biết cách ứng xử cũng như khẳng định giá trị bản thân trước gia đình và xã hội; hướng tới sự phát triển hai hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất, học vấn và năng lực cho trẻ.