CÔNG AN TÍ HON

   Hôm nay em làm công an tí hon trên đường
   Đứng chỉ lối cho xe chú cô qua lại
   Hôm nay em làm công an tí hon gác đường
   Xe nào đi ngược chiều, em thổi còi te te.

  Em xung phong làm công an tí hon trên đường
  Đứng chỉ lối cho xe các anh các chị
  Em xung phong làm công an tí hon gác đường
  Xe nào vượt đèn đỏ, em thổi còi te te.

 

Người đăng: MN Anh Sao Mai vào Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2019