MÙA VU LAN BÁO HIẾU

   KÍNH GỬI BA MẸ

   Ba mẹ ơi!

   Vậy là một mùa Vu Lan nữa lại đến, đây chính là dịp để con gửi tới Ba Mẹ tấm lòng yêu thương, sự thành kính đối với đấng sinh thành đã cho con hình hài như hôm nay

   Những lời chúng con đang nói là tất cả tấm lòng của chúng con gửi tới Ba Mẹ. Chúng con yêu Ba Mẹ nhiều lắm…